top of page

P R I V A C Y 

Beste bezoeker,

Europese geleerden hebben na lang nadenken oa beslist dat ik een pagina op mijn website moet plaatsen met een aantal openhartige bekentenissen, gewoontes en toekomstplannen.
Het gaat over "privacy", in Van Dale beschreven als "de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schenden zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien"


Mailing
Als u op mijn mailinglijst staat wil dit zeggen dat uw naam en e-mailadres ergens in een computer zit waar ik toegang toe heb. Mijn geheugen is niet betrouwbaar genoeg om deze gegevens van buiten te leren, dus dat doe ik zeker niet. Anderszijds heb ik er geen idee van hoe lang die computer die kan onthouden dus ga er van uit dat dat voor eeuwig en drie dagen is... TENZIJ
u onderaan op de mail op "unsubscribe" klikt, dat is klaar en duidelijk engels om te zeggen : het heeft lang genoeg geduurd, ik wil niets meer van u horen, lezen of zien zonder dat ik er om vraag.
Mocht dat bewuste woordje onleesbaar, onvindbaar of onklikbaar zijn, dan mag je ook de mail terugsturen met het verzoek of ik daarop wil klikken om dit vergeetproces in gang te zetten. 
In dat geval : bedankt voor de aandacht en het ga je goed...


Klanten
Mocht ik u kennen als "klant" dan heb ik een factuur voor u gemaakt en zit u met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer en mogelijk nog wat zaken in mijn persoonlijke computer. Ik probeer die gegevens nooit te wissen, en hoop dat mijn computer op een goede dag zijn verstand niet verliest. Tegen dat geheugenverlies bestaan electronische medicijnen die we in het nederlands "back-up" noemen. Die probeer ik naar beste godsvrucht en vermogen regelmatig te maken en te bewaren op plaatsen die ik nu eens lekker niet ga zeggen.

Foto's
Als bedrijf is het één van mijn voornaamste taken om foto's te maken.
Die bewaar ik elektronisch op dezelfde manier, met uw naam mogelijk er bij. Ik probeer die nooit te wissen tenzij er op dat moment een goede reden voor is.
Indien jouw foto hier op de website, mijn sociale media of andere kanalen te zien is , heb je hier ooit toestemming voor gegeven.  Doorgaans was dit met een geprint ondertekend document om gemaakte foto's te publiceren onder eender welke vorm. Dit kan ook via mail zijn geweest. Tegelijkertijd is iedereen daarvan mondeling voldoende en duidelijk ingelicht en kon op dat moment zonder discussie de publicatie tegen houden. Ik ben iemand van het soort dat iemand op zijn woord gelooft. Mijn geheugen vergeet soms wel iets, maar afspraken met mensen, daarvoor heb ik een paardengeheugen. Ik ga er nooit van uit dat stilzwijgen gelijk is met ja-zeggen, want er wordt altijd net zo lang over gepraat tot alles duidelijk is.
Mocht iemand zijn foto niet meer willen zien staan op mijn website of sociale mediapagina's, dan mag je dat gewoon laten weten en dan verwijder ik die. De copyright wetgeving verbiedt het ongevraagd kopiëren van mijn foto's. Mochten uw foto's dus ergens opduiken waar zowel ik als u ze niet verwacht dan is dit buiten mijn wil.


Beveiliging
Al deze gegevens probeer ik als een goede huisvader zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal door derden (dieven, hackers, oplichters, terroristen, gangsters en ander gebroed). Ik gebruik daarvoor zowel electronische als mechanische middelen waarvan ik hoop dat ze voldoende bestand zijn tegen deze mensen. Mocht ik weet krijgen van een "inbraak" dan zal ik dit melden aan de politie en de Belgische privacycommissie ( https://www.privacycommission.be ).
 

Verspreiding
Uw gegevens verkoop ik nooit aan niemand. Anderzijds is foto's verkopen mijn werk en hoop ik dat zoveel mogelijk te kunnen doen. Ik zal geen enkele foto verkopen aan personen of bedrijven waarvoor ze niet bestemd zijn.
Soms maak ik foto's van personen in een 'Time For Portfolio' systeem en dat is juist bestemd om zo ver mogelijk via alle middelen en kanalen die foto's te verspreiden. De foto's kunnen mogelijk ook verkocht worden aan eender welke organisatie of persoon zonder verdere mededeling. Ze kunnen ook in publicaties gebruikt worden. Iedereen die op dat moment op die foto staat weet dat, en heeft daar een document voor ondertekend.


Wijzigingen
Mocht u het zaakje eens liever met je eigen ogen zien dan kan je altijd een afspraak maken via een mail naar info@kristelnijskens.be of via een brief met de lijst van wat je van uw eigen gegevens wil zien, wissen of wijzigen. Dan gaan we dat netjes oplossen op een manier dat niemand zijn nachtrust in gevaar komt.
 

Deze website
Mijn website maakt gebruik van niet eetbare "cookies". Dat is een verzameling van electronisch geschreven eenen en nullen die de bedoeling hebben om dingen te onthouden op uw eigen computer waarvan u het vermoeden niet heeft dat ze nuttig kunnnen zijn. Ook maak ik gebruik van een analyseprogramma om te weten naar wat er zoal gekeken wordt, maar ik kan onmogelijk zien wie dit doet. Spijtig maar de techniek heeft zijn grenzen.

Toekomst
Mijn werkwijze zal in de toekomst waarschijnlijk niet wijzigen. Mocht het wel zijn dan weet ik nu nog niet hoe en kan ik het moeilijk uitleggen.
Voor een aantal dingen blijf ik een blad maken waarin onze mondelinge afspraken op papier staan. Al is het vertrouwen van een handdruk voor mij meer waard dan een kribbel bestemd voor latere professionele ruziemakers.


Begrijpbaarheid
Dan rest mij nog een verplichting u het volgende mee te delen : als iets in al dit bovenstaande proza niet duidelijk is dan leg ik dit graag met handen en voeten uit tot u het wel moet begrijpen. U komt dan na afspraak langs, ik maak thee of koffie, en u brengt twee pateekes mee.
 

Slot (bijna gedaan) :
Ik heb heel wat opzoekingswerk gedaan, naar enkele cursussen geweest, en vooral dikwijls gezucht omdat veel elkaar tegenspreekt. Ik ben geen jurist en hoop het nooit te worden. Uit die cursussen heb ik drie dingen onthouden zoals de publicatie mag zijn : begrijpbaar, beknopt en met eigen woorden.
Gans deze rimram schrijf ik nog eens over in enkele pagina's die ik nog wat aanvul met details. Die druk ik netjes af en klop er een pinneke door. Ik doop dit bundeltje met de alleszeggende naam "register" en leg het ergens op een schap waar u en ander volk het kan komen nalezen en van buiten leren.


Positief blijven !
Deze tekst is geschreven in alle eerlijkheid met de bedoeling dat u hem leest naar de geest die er van uitgaat. Hij is niet bestemd voor letterklieverij en jacht op mogelijke fouten. Ik hoop dat ik hiermee voldoe aan de Europese GDPR richtlijnen, en indien niet dan mag eender wie die er meer verstand van heeft mij dat laten weten.
Bedankt voor uw gewaardeerde aandacht en sorry voor de last.
Ik beloof u plechtig dat ik probeer om de andere pagina's op deze site een iets meer fotografisch, kunstzinnig of pedagogisch karakter te geven.

bottom of page